Запрошуємо до участі у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Історія України: сучасні виклики»

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Історія України: сучасні виклики»Центр сучасних наукових досліджень та історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Освітній портал “Академія” та ГО “Освітній центр”  запрошують Вас взяти  участь у Всеукраїнській науковій конференції “Історія України: сучасні виклики”, що відбудеться 18 травня 2016 року у м. Тернополі.

Революція Гідності, агресія Росії проти незалежної України вимагають переосмислення історії України та виключення з неї міфів країн-завойовників. Тому запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців взяти участь у Всеукраїнській конференції “Історія України: сучасні виклики”.

Планується робота за наступними напрямками:
1. Україна в контексті світової історії і культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
2. Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
3. Україна у вимірах міжнародних відносин ХХ століття.
4. Незалежна Україна: виклики історії.
Для участі в конференції на адресу Оргкомітету до 10 травня 2016 р. слід надіслати електронний варіант матеріалів вашої доповіді обсягом 6–8 ст. (документ Word 2003) на адресу materialy@academia.in.ua з поміткою “Конференція” .
Необхідно також подати відомості про автора: прізвище, ім`я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, адреса, ел. скринька, контактний телефон та назву секції, у якій будуть розміщені ваші матеріали. Для студентів та осіб без наукового ступеня обов`язкова рецензія з підписом наукового керівника (можна заскановану копію).
Конференція відбудеться 18 травня 2016 р. За матеріалами Всеукраїнської конференції буде видано друкований збірник матеріалів. Електронна версія збірника у форматі pdf буде доступною на сайтах:
http://tnpu.edu.ua/
http://nauka.uagate.com/
http://academia.in.ua/
Обговорення доповідей учасників відбуватиметься в онлайн-режимі. 
Оргвнесок на конференцію становить 100 грн, які слід перевести на рахунок ГО “Освітній центр”.
Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несе автор.
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Формат сторінки А4; поля 2х2х3х1; шрифт Times New Roman; величина шрифту – 14; інтервал: 1, 5; абзац: 1,25 см.
2. Мова – українська, російська, англійська, польська.
3. Послідовність структурних елементів та їх форматування: у першому рядку – УДК, у наступному рядку праворуч – прізвище і ім’я автора та співавторів (не більше чотирьох), наступний рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт; анотації і ключові слова українською та англійською мовами; обсяг кожної анотації – до 5 рядків, ключових слів – до 2 рядків; до анотації додати переклад прізвища та ініціалів автора (ів) і назви статті); основний текст статті; Список використаних джерел (по центру, виділити жирним).
4. Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами ВАК України і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети роботи (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; список використаних джерел.
5. У тексті статті обов’язковими є посилання на джерела, що вказані у списку використаних джерел. Вони подаються у квадратних дужках,  де перша цифра − номер джерела у вказаному списку використаних джерел,  друга − номер сторінки.  Обидві цифри відокремлюються комою; якщо вказується більше одного джерела, то вони відокремлюються крапкою з комою. Наприклад: [3, с. 124], [5, с. 17-18; 10, с. 91]. Між роками і цифрами ставиться тире, наприклад: 1991-1998 рр., 5-7 класи, ІІ-ІІІ курси. Лапки ставляться лише такі: « ».
6. Список використаних джерел оформляється згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.
Контактна особа: Прийдун Степан Васильович (097-243-15-97).
E-mail: materialy@academia.in.ua з повідомленням “Конференція”
Банківські реквізити для переведення оргвнеску на конференцію:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР”
ОКПО 39571222
р/р 26002055111778
Тернопільська філія ПАТ “ПРИВАТБАНК”
МФО 338783
Голова Оргкомітету 
кандидат історичних наук,
доцент Володимир Брославський
Опубліковано у Історичні, Актуальні конференції, Архів конференцій, Конференції, Матеріали конференцій, Наші конференції, Онлайн конференції | Залишіть коментар

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Опубліковано Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Історія України: сучасні виклики”, яка відбулася 15 квітня 2015 р.

З матеріалами конференції можна ознайомитися за гіперпосиланням.

Опубліковано у Історичні, Актуальні конференції, Конференції, Матеріали конференцій, Наші конференції, Новини, Онлайн конференції | Залишіть коментар

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

tnpu_logoЦентр сучасних історичних досліджень та історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Освітній портал “Академія” та ГО “Освітній центр”  запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській науковій конференції “Історія України: сучасні виклики”, що відбудеться 5 квітня 2015 року у м. Тернополі.

Революція Гідності, агресія Росії проти незалежної України вимагають переосмислення історії України та виключення з неї міфів країн-завойовників. Тому, запрошуємо студентів, магістрантів, аспірантів, молодих науковців взяти участь у Всеукраїнській конференції “Історія України: сучасні виклики”.

Планується робота за наступними напрямками:

1. Україна в контексті світової історії і культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.

2. Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

3. Україна у вимірах міжнародних відносин ХХ століття.

4. Незалежна Україна: виклики історії.

Для участі в конференції, на адресу Оргкомітету до 31 березня 2015 р. слід надіслати електронний варіант матеріалів вашої доповіді обсягом 6–8 ст. (документ Word 2003) на адресу materialy@academia.in.ua  з поміткою “Конференція”

За матеріалами всеукраїнської наукової конференції буде видано збірник матеріалів. Електронна версія збірника у форматі pdf буде доступною на сайтах http://nauka.uagate.com  та http://academia.in.ua

Обговорення доповідей учасників відбуватиметься в онлайн-режимі.

Оргвнесок на конференцію становить 50 грн., які слід перевести на рахунок ГО “Освітній центр”.

Усю відповідальність за зміст і якість матеріалів несе автор.

Примітка. У звязку з кризовою ситуацією в країні збірник матеріалів конференції буде опубліковано виключно в електронному вигляді – у форматі pdf.

Контактна особа: Галай Микола Павлович (096-766-25-19).

E-mail: materialy@academia.in.ua з повідомленням “Конференція”

Банківські реквізити для переведення оргвнеску на конференцію:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ОСВІТНІЙ ЦЕНТР”
ОКПО 39571222
р/р 26002055111778
Тернопільська філія ПАТ “ПРИВАТБАНК”
МФО 338783

Інформаційний лист

Опубліковано у Історичні, Актуальні конференції, Конференції, Наші конференції, Новини, Онлайн конференції | Залишіть коментар

Всеукраїнська наукова конференція «Україна в контексті європейської історії» (25-28 березня 2014 р.)

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ»

(М. ТЕРНОПІЛЬ, 25-28 БЕРЕЗНЯ 2014 Р.)

СТАТТІ ТА ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

Збірник матеріалів конференції

Опубліковано у Історичні, Актуальні конференції, Архів конференцій, Конференції, Матеріали конференцій, Наші конференції, Новини, Онлайн конференції | 1 коментар

Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров’я людини»

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

(М. ТЕРНОПІЛЬ, 17-20 ГРУДНЯ 2013 Р.)

СТАТТІ ТА ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

Опубліковано у Конференції, Матеріали конференцій, Наші конференції | Залишіть коментар

ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації”

  ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ “ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

СТАТТІ ТА ТЕЗИ УЧАСНИКІВ

Збірник матеріалів конференції

Опубліковано у Конференції, Матеріали конференцій, Наші конференції | Залишіть коментар

ІХ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації”

Центр сучасних історичних досліджень та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка запрошують Вас прийняти участь у ІХ Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених “Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації”, що відбудеться 18-22 листопада 2013 р. у м. Тернополі. Мета конференції – розкрити вплив глобалізації на сучасний розвиток наук в умовах інтеграційних процесів з точки зору конкретних наукових досліджень..
Планується робота за наступними напрямками:

 • біологія;
 • географія;
 • історія;
 • інформатика;
 • математика;
 • музика;
 • педагогіка;
 • психологія;
 • техніка;
 • фізика;
 • фізичне виховання і спорт;
 • філологія;
 • хімія.

Конференція проводиться в онлайн-режимі на сайті Центру сучасних наукових досліджень
Тернопільського національного педагогічного університету http://nauka.uagate.com. Після конференції буде видано збірник матеріалів у друкованому вигляді.
Статті (обсягом 6–8 ст.) або тези (1–2 ст.) необхідно подати до 10 листопада 2013 р. у науковий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Наша адреса: Науковий відділ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
Контактна особа: Галай Микола Павлович
Тел.: (0352) 43-60-85; 096 766 25 19
E-mail: globalizacia@mail.ru з повідомленням “conferenc”
Інформаційний лист

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська електронна наукова конференція студентів та молодих вчених “Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров’я людини”.

Центр сучасних історичних досліджень та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській електронній науковій конференції студентів та молодих вчених “Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров’я людини”, .що відбудеться 17-20 грудня 2013 р. у м. Тернополі. Мета конференції – Розкрити роль України в контексті політико-ідеологічних, соціально-економічних та культурно-освітніх процесів у Європі .
Планується робота за наступними напрямками:

 • Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.
 • Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту.
 • Педагогічні технології навчання фізичної культури.
 • Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 • Лікувальна фізична культура, спортивна медицина і фізична реабілітація.
 • Адаптивна фізична культура і параолімпійський спорт.
 • Рекреація і спорт для всіх.
 • Олімпійський і професійний спорт.

Конференція проводиться в онлайн-режимі на сайті Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського національного педагогічного університету: http://nauka.uagate.com. До початку конференції планується публікація матеріалів на сайті. Після конференції буде видано збірник матеріалів у друкованому вигляді.
Статті (обсягом 6-8 ст.) або тези (1-2 ст.) необхідно подати до 10 грудня 2013 р. у науковий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Наша адреса: Науковий відділ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
Контактна особа: Шандригось Віктор Іванович
Тел.: 097-484-64-75
E-mail: shandrygos_V@mail.ru з повідомлення «conferenc»
Інформаційний лист

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська наукова конференція «Україна в контексті європейської історії»

Центр сучасних історичних досліджень та історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка запрошують Вас прийняти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Україна в контексті європейської історії», що відбудеться 25-28 березня 2014 р. у м. Тернополі. Мета конференції – Розкрити роль України в контексті політико-ідеологічних, соціально-економічних та культурно-освітніх процесів у Європі .
Планується робота за наступними напрямками:

 • Україна в контексті світової історії і культури від найдавніших часів до середини ХІХ ст.
 • Міжнародні відносини та імперативи розвитку Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
 • Україна у вимірах міжнародних відносин ХХ століття.
 • Незалежна Україна та реалізація регіональних інтересів у Європі

Конференція проводиться в онлайн-режимі на сайті Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського національного педагогічного університету http://nauka.uagate.com.
Після конференції буде видано збірник матеріалів у друкованому вигляді.
Статті (обсягом 6–8 ст.) або тези (1–2 ст.) необхідно подати до 17 березня 2014 р. у науковий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Наша адреса: Науковий відділ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
Контактні особи: Кліш Андрій Богданович (096-984-50-68), Галай Микола Павлович (096-766-25-19).
E-mail: conference@uagate.com з повідомленням “conferenc”
Інформаційний лист

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнський круглий стіл «Адвокатура України: історія та сучасність»

Публікуємо матеріали Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура України: історія та сучасність», що відбувався 25 січня 2013 р. Організаторами цього заходу виступали Національна асоціація адвокатів України, ВГО «Асоціація адвокатів України», Національна академія правових наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр українознавства національного університету імені Тараса Шевченка, міжнародна асоціація істориків права. Партнерами круглого столу були ВГО «Асоціація правників України», Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, юридичний факультет ВНЗ Європейський університет, Центр сучасних наукових досліджень Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Юридична фірма «Гвоздій та Оберкович»

Програмка круглого столу

Обкладинка

Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура України: історія та сучасність» (25 січня 2013 р.)

Опубліковано у Матеріали конференцій, Спільні конференції | Залишіть коментар