ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації” (м. Тернопіль, 18-22 листопада 2013 р.)

ПЕДАГОГІКА

Ольга Новак. РАЗВИТИЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Дмитрий Котовец. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Аттіла Ковач.ЕКСКУРСІЯ ДО БОТАНІЧНОГО САДУ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МОЛОДІ.

Галина Лаврін, Олеся Рудак, Юлія Пипа, Лілія Беркита. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК БАГАТОАСПЕКТНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Віктор Сопіга. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АВТОСПРАВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (1955 – 1960-ТІ РОКИ).

Марія Москалюк. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ.

Ольга Дарбишева. ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ТА БІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ.

Людмила Юрчак. ШРИХИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПОРТРЕТА ТА ТИПОВІ ДЕВІАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ.

Аліна Слюта. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

Андрій Блозва, Василь Тарасюк. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА В ЕПОХУ ІНФОРМАТИЗАЦІ.

Ірина Місяченко. НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА».

Ілона Борщук. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ.

Галина Шикула. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНЗ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.

Христина Сторожук. ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.

Віта Терещук. РЕАЛІЗАЦІЯ ІМІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.

ПСИХОЛОГІЯ

Ірина Кварцяна. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ I КУРСУ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ.

Емьовке Бергхауер-Олас. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЖИТТІ ДИТИНИ. ВПЛИВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН.

Каталін Поллоі. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТІ І ЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ТВОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЇ ВІЗУАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ.

Діана Сеньо. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТІ ДО МАЛЮВАННЯ ТА ЇЇ ЕТАПИ.

Руслана Чіп. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНИХ ПРОЯВІВ У ЦІННІСНОМУ ВИМІРІ ОСОБИСТОСТІ.

Олена Куцан. ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ ВИЯВЛЕННЯ ЗАЗДРІСНОСТІ У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

Петро Вівчарик. СТЕПАН КАЧАЛА І ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ.

Микола Галай. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКОМОВНУ ПОЧАТКОВУ ОСВІТУ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У 1932 – 1939 РОКАХ.

Олег Гринчук. РОЛЬ Т. ГОРНИКЕВИЧА У ВПОРЯДКУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВНИХ ЗБІРОК ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.: ПОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ.

Богдан Гринюка. ВНЕСОК ІВАНА СТАРЧУКА У ЗАСНУВАННЯ АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1940–1941 РР.).

Сергій Гуменний. ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДІВ РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ НА СТОРІНКАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ТА ЕМІГРАНТСЬКОЇ ПРЕСИ 30-Х РР. ХХ СТ.

Віталій Коцур, Леся Домбровська. КОНГРЕС НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄДНУЮЧИЙ ЧИННИК ЕТНІЧНИХ СПІЛЬНОТ.

Ліна Лобатенко. КОЛЕКТИВНІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЧЕРКАЩИНИ В ПЕРІОД НЕПУ.

Володимир Лукашів. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ «ТОВАРИСТВА ІМ. М. КАЧКОВСЬКОГО» В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ.

Сергій Місник. «SCIROCCO»: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ РАННІХ АРАБСЬКИХ ЗАВОЮВАНЬ І МЕНТАЛЬНІСТЬ ЄВРОПИ (VII-VIII СТ.).

Богдан Паска. ПОСТАТЬ ДИСИДЕНТА ВАЛЕНТИНА МОРОЗА У РОСІЙСЬКОМУ САМВИДАВЧОМУ ЧАСОПИСІ «ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ»

Михайло Ревуцький. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ І СУЧАСНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ.

Галина Соловій. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАЛЬНИХ СПОРУД ПЛІСНЕСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ.

Любов Стромилюк. «ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЧЕТ О РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ В СЕВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ ГАЛЕРЕИ СОФИЙСКОГО СОБОРА» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РЕСТАВРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ.

Тетяна Луговська. СПІВПРАЦЯ ТОВАРИСТВА РОСІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ «ДРУГ» У ЛЬВОВІ З ІНШИМИ МОЛОДІЖНИМИ ТА СТУДЕНТСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПОЛЬЩІ ТА ЗАКОРДОНУ.

Владлен Трубчанінов. УКРАЇНСЬКИЙ АВАНГАРДИСТ ВАСИЛЬ ЄРМІЛОВ НА ТЛІ ІСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Марія Юрчак. ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА КАРИКАТУРНІЙ КАРТІ.

Оксана Якубовська. ТОПОГРАФІЯ ГОРОДИЩ СЛОВ’ЯНО-РУСЬКОГО ЧАСУ У МЕЖИРІЧЧІ СТРИЯ ТА БИСТРИЦІ.

Тарас Шуст. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ У 1944-1945 РР.

Мар’яна Ординас. ГНАТ ХОТКЕВИЧ – ПОПУЛЯРИЗАТОР ОПРИШКІВСЬКОГО РУХУ.

Ігор Іваськів. ҐЕНЕЗА ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ.

Ірина Гуменна. УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТОВАРИСТВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ. – 1939 РР.

Ольга Mазурок. РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ КРАЙОВОЇ РАДИ У ДІЯЛЬНОСТІ «ПРОФОРУСА» ( 1921 – 1926 PP.).

Олена Федорів. СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО В УКРАЇНІ (90-ТІ РР.. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХI СТ.).

Зоряна Степник. РОЗВИТОК ВИНОКУРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Зоряна Бабій. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В  1965–1966 РР.

МОВОЗНАВСТВО

Олександра Задорожна. ОСЛОВЛЕННЯВ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ НА ЗЕМЛІ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОЗА ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ.

Олена Вікторіна. МАТЕРІАЛИ ДО «СЛОВНИКА СТЕПОВИХ І СУМІЖНИХ ГОВІРОК СЕРЕДНЬОГО ДНІПРО-БУЗЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ» (НАЗВИ ОДЯГУ).

Тетяна Мельник. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРАЦІ О. СИНЯВСЬКОГО В ІСТОРІЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО ТА ГРАМАТИЧНОГО РІВНІВ МОВНОЇ СИСТЕМИ.

Надія Раківська. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЗАПОЗИЧЕННЯ В МОВУ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ.

Маріанна Заверуха. КОМП’ЮТЕРНО-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МОВИ.

Каринна Сардарян. ВІДТВОРЕННЯ ПАНОРАМИ ДОБИ У КНИЗІ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS».

Юрій Струганець. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ СЛОВА У СКЛАДІ ФУТБОЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ.

Леся Маєвська. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Андрій Огнистий. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ.

Петро Петрица. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ.

О. Гузак, О. Дуло, В. Качанова. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.

Віктор Шандригось, Ростислав Сивик. РОЗВИТОК СИЛИ У БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ.

Віктор Шандригось, Андрій Солодухо. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РУХЛИВИМИ ІГРАМИ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Галина Шандригось. ОЗДОРОВЧА АЕРОБІКА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ.

БІОЛОГІЯ

Юрій Ігнатюк, Олеся Куса, Олександр Конончук. ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РЕГОПЛАНТ І СТІМПО ТА МОЛІБДЕНОВОГО НАНОПРЕПАРАТУ НА КВАСОЛЮ ЗВИЧАЙНУ.

Марія Алексевич, Мар’яна Ваник, Анастасія Конончук, Олександр Конончук. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЇ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МОЛІБДЕНУ.

Інна Дудчук, Ольга Данилишин, Світлана Пида. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮПИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПОЗИЦІЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН.

ГЕОГРАФІЯ

Сергій Задворний. ЕТАПИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ.

Надія Васалатій. АГРОКЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СТЕПУ УКРАЇНИ СТОСОВНО КУЛЬТУРИ ОЗИМОГО РІПАКУ.

МИСТЕЦТВО

Володимир Корчак. ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНТАТИ-ПОЕМИ «ХУСТИНА» Л. РЕВУЦЬКОГО В РАМКАХ ЇЇ ЖАНРОВОЇ ТА СТИЛЬОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ.

ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА, ІНФОРМАТИКА, ТЕХНІКА

Азiзе Сухтаева, Тімур Шамилев. ОБРАЗУЮЩИЕ ПОЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВАРИАНТНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЛИНЕЙЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ G=SL(3,R).

Богдана Ковалевич. ТЕХНІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗАГРОЗИ.

Павло Чопик, Богдан Русин. ВІДНОВЛЕННЯ 3D ФОРМИ ПОВЕРХНІ ЗА ДАНИМИ ПРО НАПІВТОНИ.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>