Всеукраїнська наукова конференція «Україна в контексті європейської історії» (25-28 березня 2014 р.)

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.

Альона Богуцька. ЗМІНИ У СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІЙ СФЕРІ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

Тарас Кульчицький. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ.

Aлiнa Пословськa. ВОЛИНЬ В КОНТЕКСТI ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IСТОРIЇ XIV−XV СТ. (ЗA ДAНИМИ AРХЕОЛОГIЧНИХ ДЖЕРЕЛ).

Валентина Рубан. ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙ БЛАГОДІЙНИЦТВА НА СЛОБОЖАНЩИНІ У XVIII-XIX СТ.

Антон Руденко. КОЗАЦЬКИЙ РІД ДОРОШЕНКІВ НА ШЛЯХУ ДО РОСІЙСЬКОГО ДВОРЯНСТВА (КІНЕЦЬ ХVIII-ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.).

Андрій Филипчук. НОВІ СТАРОЖИТНОСТІ ПРАЗЬКОЇ КУЛЬТУРИ В БАСЕЙНІ ДНІСТРА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗВІДОК ТА ОБСТЕЖЕНЬ 2012–2013 РР.).

Оксана Якубовська. СИСТЕМА ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХІВ’ЇВ ДНІСТРА В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ І ТИС. Н.Е. МІКРОРІВЕНЬ.

Вячеслав Ціватий. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРАКТИКИ ДОБИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ (ХVІ-ХVІІІ ст.).

Любов Стромилюк. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКЕ МАЛЯРСТВО ТА БАРОКОВІ РОЗПИСИ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ.

Володимир Добрянський. ТЮРКСЬКА ШАБЛЯ XII–XIII СТ. З С. ЯГІЛЬНИЦЯ.

Руслан Куцик. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Микола Бармак. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОЇ РЕФОРМИ 1870 Р. У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ.

Надія Шкільнюк. ІСТОРІОГРАФІЯ МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Володимир Брославський. КОЛАБОРАЦІОНІЗМ ПОЛЬСЬКОЇ ЕЛІТИ ЯК ЧИННИК ОКУПАЦІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ НАПРИКІНЦІ XVIII СТ.

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Зоряна Степник. РОЗВИТОК ВИНОКУРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Ігор Берест. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК ПРОФСПІЛОК СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ.

Лілія Шологон. ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ 1848–1914 РР. В ПРАЦЯХ ДОСЛІДНИКІВ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

Мар’яна Зуляк. АНТІН КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ –ДИРЕКТОР ПРИВАТНОЇ ГІМНАЗІЇ В ГОРОДЕНЦІ.

Андрій Кліш. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕЧІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

УКРАЇНА У ВИМІРАХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ХХ СТОЛІТТЯ.

Богдан Гринюка. ІВАН СТАРЧУК – УЧЕНЬ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛЕКСИ НОВАКІВСЬКОГО (ДО 120-ЛІТТЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ).

Ольга Мазурок. СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК «ПРОФОРУСУ» ІЗ СТУДЕНТСЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЗА КОРДОНОМ.

Наталя Печеніна. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Микола Галай. ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В СФЕРІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 1918-1924 РОКАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА).

Володимир Пилипів. ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДІВ УНР І ЗУНР (ЗОУНР) ЩОДО ПОШУКУ СОЮЗНИКІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1918 – 1920 РР. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ.

Сергій Гордійчук. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ НЕЗГОДНИХ З РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДОЮ ЗАКАРПАТЦІВ В 1946-1950-Х РОКАХ.

Ірина Тимків. ВПЛИВ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.

Володимир Бондаренко. ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІЛЬНОКОЗАЦЬКОГО РУХУ НА ЕМІГРАЦІЇ (1945-1985 РР.).

Іван Тимків. НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ОБЛАСТЕЙ (ДРОГОБИЦЬКОЇ, ЛЬВІВСЬКОЇ, СТАНІСЛАВСЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ) У 40-Х – 80-Х РР. ХХ СТ: ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТ.

 

НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЄВРОПІ

Людмила Лук’яник, Галина Миронюк. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ.

Олена Барило. РОЗВИТОК СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ.

Ольга Мельничук. УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

Іван Савко. ІСТОРИЧНА ТОПОНІМІКА СЕЛА ГОЛГОЧА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ В ПІДГАЄЦЬКОМУ РАЙОНІ.

Ганна Харлан. НІМЕЧЧИНА – КРАЇНИ «ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ» І УКРАЇНА: НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ (1991–2013 РР.).

Марія Юрчак. РОЛЬ БАЛКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ.

Яніна Бутенко. ГУМАНІСТИЧНА РОЛЬ ХРИСТИЯНСТВА У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ВИБОРІ УКРАЇНИ.

Степан Прийдун. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1991 – 2010 рр.).

Ольга Ревуцька. ПРОБЛЕМА СВІТОВОГО СЕПАРАТИЗМУ В КОНТЕКСТІ КРИМСЬКИХ ПОДІЙ 2014 РОКУ.

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>