V Міжнародна науково-практична конференція “Інновації у вищій освіті”

Запрошуємо Вас до участі в V Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації у вищій освіті”, яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року на базі Ніжинського державного університет імені Миколи Гоголя.
Тематичні напрямки:

 • Актуальні проблеми філософії вищої школи
 • Проблема ступеневої підготовки у вузі в контексті Болонського процесу
 • Інноваційні технології у вузівській дидактиці
 • Моніторинг якості вищої освіти
 • Проблеми професійного становлення фахівців у вузі
 • Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки фахівців у ВНЗ.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 15 вересня 2013 року/

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи», яка відбудеться у Запорізькому національному університеті 3-4 жовтня 2013 року. Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого, Запорізький національний університет.
Планується робота за такими тематичними напрямами:

 • Методика виховання як феномен педагогічної науки і практики.
 • Зміст і методи національного виховання в сучасній педагогіці.
 • Теорія і практика українського національного виховання.
 • Державна молодіжна політика України як фактор патріотичного виховання молодих громадян.
 • Національне виховання у багатонаціональному суспільстві.
 • Теорія і методика підготовки майбутніх педагогів до національного виховання учнів.
 • Національне виховання студентів вищих навчальних закладів на прикладі вивчення дисциплін гуманітарного і соціально-економічного циклів.
 • Організаційно-педагогічні умови національного виховання учнів коледжу.
 • Виховання національної гідності в учнів загальноосвітньої школи.
 • Роль ЗМІ у національному вихованні молоді.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, круглий стіл на тему «Законодавче забезпечення національного виховання».
Для участі у конференції просимо до 20 вересня 2013 року надіслати на ел.адресу tmgt@ukr.net заявку та статтю (для опублікування у фаховому виданні з педагогічних наук)..

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму»

Інститут здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету запрошує аспірантів, докторантів, професорсько-викладацький склад, фахівців-практиків у галузі фізичного виховання, фізичної реабілітації, спорту, туризму та готельно-ресторанної справи взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму», яка відбудеться 10-11 жовтня 2013 року
Напрями роботи:

 • Фізичне виховання різних груп населення і спорт вищих досягнень.
 • Здоров’я людини та фізична реабілітація різних груп населення.
 • Туризм і готельно-ресторанна справа.

Для участі у конференції необхідно до 20 вересня 2013 року подати до оргкомітету (електронною поштою) заявку, тези доповіді та копію платіжного доручення про перерахування оплати за публікацію тез.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

ІII Міжнародна науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід»,

Запрошуємо Вас до Дніпропетровська на ІII Міжнародну науково-практичну конференцію «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід», що відбудеться 5-7 листопада 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».
Тематичні напрями:

 • Здоровий спосіб життя
 • Соціокультурне становище суспільства
 • Життя без шкідливих звичок
 • Здорова родина
 • Екологія та здоров’я
 • Медичні аспекти здоров’я
 • Економічні аспекти здоров’я

Прийом заявок, текстів доповідей до 10 жовтня 2013 р.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська науково-практична конференція “Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні”

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра загальної педагогіки та андрагогіки запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні” учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів, керівників освіти, учителів
Конференція відбудеться 19-20 листопада 2013 року.
Тематичні напрями роботи конференції:

 • Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в сфері суспільного виробництва як соціально-педагогічна проблема.
 • Еволюція ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття): тенденції, закономірності, специфіка, суперечності й основні етапи розвитку.
 • Дидактичні основи політехнічної освіти у вітчизняній педагогічній теорії ХХ століття.
 • Досвід реалізації політехнічної освіти в практиці загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Актуалізація здобутків політехнічної освіти в умовах входження України до відкритої світової економічної системи.
 • Інноваційні напрями реалізації ідеї політехнізму в світлі «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».

У рамках конференції будуть працювати:

 • Науково-теоретичні студії учених, педагогічних працівників.
 • Творчі лабораторії і круглі столи аспірантів, магістрантів, студентів.
 • Дискусійні педагогічні майданчики учених, керівників освіти, учителів-практиків.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.
Матеріали конференції будуть опубліковані у часописі кафедри загальної педагогіки та андрагогіки «Дидаскал». Термін подання до 1 листопада 2013 року.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Міжнародна науково-практична конференція «Парадигми сучасної освіти і науки: теорія, методика і практика”

Шановні науковці та дослідники! Науково-дослідний центр інноваційних технологій запрошує Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Парадигми сучасної освіти і науки: теорія, методика і практика”, що проводитиметься 8 листопада 2013 року
Тематика конференції:

 • Педагогічні науки.
 • Іноземна філологія.
 • Історичні науки.
 • Філософські науки.
 • Літературознавство
 • Мистецтвознавство.
 • Економічні науки.
 • Юридичні науки.
 • Психологічні науки.
 • Культурологія.
 • Соціальні комунікаціїє
 • Сучасні інформаційні технології.
 • Політичні та соціальні науки.
 • Державне управління.
 • Фізичне виховання та спорт
 • Медичні науки.
 • Геронтологія.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Термін подачі статей – до 25 жовтня 2013 року.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Международная интернет-конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук в исследованиях молодых ученых»

Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова приглашает принять участие в Международной интернет-конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук в исследованиях молодых ученых», которая произойдет 22 октября-17 ноября 2013 г. в рамках V Международного научного форума «Пространство гуманитарной коммуникации».
Произойдет работа следующих секций интернет-конференции:

 • Философия: «Философский дискурс в измерении ХХІ века»
 • Психология: «Социально-психологические проблемы личности, ее развития и самореализации»
 • Педагогика: «Актуальные проблемы учебы и воспитания личности з точки зрения современных педагогических концепций»
 • История: «Прошлое и современность в пространстве исторических исследований»

К участию приглашаются студенты и аспиранты учебных заведений, молодые ученые.
Обсуждение тезисов участников будет проходить на сайте http://www.pgk.in.ua/ с 11 часов 22 октября 2012 г.
Заявки на участие и тезисы принимаются до 10 ноября 2013 года.
Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования и науки»

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая состоится 23 – 24 октября 2013 года, Харьков, Украина.
Рабочие языки конференции: русский, украинский, английский.
Направления работы конференции:

 • современные методологические и теоретические аспекты исследований философии, социологии, педагогики, психологии, медицины и др.;
 • технологические и методические основы научных исследований;
 • социально-психологические проблемы организации и управления;
 • психолого-педагогические проблемы в образовании (общей психологии, возрастной и педагогической психологии и др.);
 • основы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья молодежи как направление образовательной деятельности;
 • современные реалии и перспективы развития, обучения, воспитания, социализации лиц с особыми потребностями;
 • социальные коммуникации, психология межгрупповых отношений, медиа-психология;
 • современное учреждение образования и гражданское общество (медиаподдержка, связи с общественностью, пиартехнологии и т.д.).

Для участия в конференции просим прислать до 1 октября 2013 г. регистрационную форму участника, статью (объем 3 – 7 стр.). Все материалы подаются в электронном виде. При личной подачи материалов распечатанный экземпляр статьи подписывается автором/авторами.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

ХХV Міжнародні людинознавчі філософські читання “Гуманізм. Людина. Екзистенція”

Запрошуємо Вас до участі в ХХV Міжнародних людинознавчих філософських читаннях “Гуманізм. Людина. Екзистенція”, яка відбудеться у Дрогобичі 10–12 жовтня 2013 року.
На обговорення пропонується таке коло питань:

 • Екзистенція в історико-філософській проекції.
 • Екзистенція: онтологічні, феноменологічні та епістемологічні виміри.
 • Екзистенціальні виміри освітнього процесу.

Для включення до програми конференції необхідно до 15 вересня 2013 р. надіслати заявку з назвою теми і докладними авторськими даними та тези доповіді.
Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості”

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу запрошує Вас прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості», яка відбудеться 8-11 жовтня 2013р.
Секції роботи конференції:

 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • інформаційно-вимірювальні технології;
 • інформаційні технології в навчальному процесі;
 • математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • промислові комп’ютерні системи.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар