III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики” (ТААС-2013)

Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені, запрошуємо вас взяти участь в III Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики” (ТААС-2013), яка відбудеться 25-29 листопада 2013 року на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).
Офіційні мови конференції: англійська, українська та російська.
В рамках конференції відбуватимуться засідання 4-х секцій:

 • комп’ютерні науки;
 • прикладна математика;
 • штучний інтелект;
 • програмна інженерія.

Для участі у конференції потрібно до 20 жовтня 2013 року зареєструватися та завантажити на сайт конференції статтю, оформлену відповідно до правил.
Роботи, які будуть надіслані електронною поштою або будь-яким іншим способом, програмним комітетом не розглядатимуться.
До розгляду програмним комітетом приймаються лише статті, виконані англійською мовою.
Детальніше..

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

ІІ Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція студентів і молодих учених “Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”

Запрошуємо Вас до участі у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції студентів і молодих учених „Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку”, яка відбудеться 03–04 жовтня 2013 року у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. Пропонується обговорення результатів в on-line режимі (через форум наукової конфереції).
Напрямки роботи конференції:

 • Сучасні тенденції в розвитку інформаційно-управляючих технологій.
 • Математичні моделі об’єктів та процесів.
 • Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення.
 • Спеціалізовані комп’ютерні системи та мережі.
 • Комп’ютерні технології інформаційної безпеки.
 • Автоматизоване керування бізнес -процесами: сучасні методи та системи.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До участі в конференції запрошуються студенти та молоді вчені, яким до 20 вересня 2013 року необхідно надіслати в електронному вигляді: тези доповіді; заявку на участь; відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання на електронну адресу конференції.
Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення біотехнології”

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні досягнення біотехнології”, яка присвячена 80-річчю заснування Національного авіаційного університету і відбудеться 24-25 жовтня 2013 р.
Тематика конференції

 • Фармацевтична біотехнологія.
 • Промислова біотехнологія.
 • Молекулярна біотехнологія.
 • Екобіотехнологія та біоенергетика.
 • Біомоніторинг та збереження генетичної різноманітності.
 • Міжгалузеві комплексні дослідження.
 • Агробіотехнологія.
 • Міжнародний науково-практичний семінар “Технічна біоенергетика та ресурсозбереження”.
 • Теорія і методика викладання дисциплін біотехнологічного напрямку.

До 15 вересня 2013 р. необхідно відправити на адресу оргкомітету реєстраційну форму, тези доповідей.
Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська науково-практична конференція «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки»

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки», яка відбудеться 25-26 жовтня 2013 р. на базі Інституту мистецтв Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, (м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34 «а»).
Планується робота у форматі пленарного та секційних засідань за напрямами:

 • Хорове мистецтво в контексті сучасних наукових парадигм;
 • Сучасні проблеми професійно-педагогічного становлення майбутніх диригентів;
 • Психологічний тренінг у хоровому мистецтві;
 • Сучасні проблеми та шляхи вирішення профорієнтації молоді;
 • Теорія і практика сучасного хорознавства;
 • Науково-дослідна робота студентів- хоровиків: стан, проблеми, перспективи;
 • Актуальні проблеми мистецької хорової освіти в системі вищої школи;
 • Композиторська та наукова діяльність Богдани Фільц;
 • Регіональні проблеми хорового мистецтва України: аналіз та пошук шляхів вирішення

До участі у конференції запрошуємо, науковців, викладачів мистецьких і педагогічних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів, конкурсантів.
Тим, хто бажає взяти участь у роботі конференції, необхідно до 10 жовтня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету: заявку на участь та відомості про авторів.
Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Международная научная конференция «Современное культурно-художественное образование: теоретические и прикладные аспекты»

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств приглашает вас принять участие в Международной научной конференции «Современное культурно-художественное образование: теоретические и прикладные аспекты», которая состоится 12-13 ноября 2013 г. на базе кафедры прикладного искусствоведения, художественной экспертизы и ювелирного искусства НАРККиИ.
Программой конференции предусмотрена работа следующих секций:

 • Искусствознание сегодня: проблемы и перспективы подготовки специалистов
 • Экспертиза и оценка призведений искусства: дискусси в образовательном поле
 • Теоретические и практические аспекты современного дизайна
 • Ювелирный дизайн как перспективный сектор современной художественной арены
 • Культурология как интегративная сфера знаний.

Рабочие языки: украинский, русский.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 октября 2013 г. переслать заявку на электронный адрес оргкомитета. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не отвечающих требованиям.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика»,

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», що відбудеться 5 – 30 листопада 2013 р. у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова.
Основні тематичні напрямки конференції:

 • Управління проектами та програмами розвитку територій.
 • Економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку територій.
 • Сучасні аспекти розвитку архітектури, містобудування та будівництва.
 • Міський та регіональний розвиток у системі державного управління та місцевого самоврядування.
 • Транспорт і логістика.
 • Фінансово-економічна безпека.
 • Ресурсо- та енергозбереження. Альтернативні джерела енергії.
 • Розвиток туризму та готельного господарства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська
Для своєчасного формування і видання матеріалів доповідей конференції необхідно до 25 жовтня 2013 р. оформити і надіслати в Оргкомітет заявку та текст доповіді.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості»

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості», яка буде проводитись з 23 по 25 жовтня на базі Хмельницького національного університету.
Планується робота за напрямками:

 • Технологія та конструювання конкурентоспроможних швейних виробів
 • Прогресивні хімічні та електрохімічні технології
 • Матеріалознавство та технологія переробки текстильних матеріалів
 • Проектування та технологія виготовлення комфортного взуття
 • Машини та апарати легкої промисловості
 • Сучасні аспекти розвитку технології харчових виробництв

За результатами конференції будуть видані збірники тез доповідей.

Мова конференції: українська.
Термін подання тез – до 22 жовтня 2013 року.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства»

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства», яка відбудеться 2-4 жовтня 2013 року в Харківському національному аграрному університеті імені В.В.Докучаєва.
Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Енерго- і ресурсоефективні екологічно безпечні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції. Фізіологія, біохімія, біотехнологія, селекція і генетика сільськогосподарських рослин.
 • Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів. Екологічно орієнтовані технології захисту рослин від шкідливих організмів.
 • Агроекологічний стан, моніторинг, окультурювання, охорона ґрунтів та оцінка земель. Ґрунтово-екологічні режими в природних і техногенних ландшафтах.
 • Раціональне використання, організація управління та моніторинг земельного та лісового ресурсного потенціалу.
 • Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.
 • Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку та фінансів в аграрному секторі.
 • Соціокультурні та еколого-етичні проблеми стабільного розвитку агросфери.
 • Перспективи розвитку землевпорядкування та кадастру в ринкових умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Заявку та матеріали необхідно подати до 20 вересня 2013 р.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

VІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Соціально-філософські ідеї сучасності»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Соціально-філософські ідеї сучасності», яка відбудеться 28 листопада 2013 р.
Організатор конференції – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Напрями роботи конференції:

 • Проблеми свободи, відповідальності, сенсу життя, смерті та безсмертя у філософських і релігійних концепціях.
 • Культурні феномени сучасної доби.
 • Демократичні перспективи в контексті розвитку сучасної України.
 • Духовний простір індивіда.
 • Молодь та соціально-інформаційні проблеми суспільства.
 • Глобалізаційні процеси.
 • Гендерні проблеми сучасності.

Матеріали приймаються до 1 листопада 2013 р.

Інформаційний лист

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери”, яка відбудеться 14 листопада 2013 р.
Планується робота наступних секцій:

 • формування професійної компетентності майбутнього працівника соціальної сфери;
 • особистісно-орієнтований підхід у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної діяльності;
 • шляхи підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу вищого навчального закладу.

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2013 року надіслати на адресу оргкомітету:
заповнену заявку, текст доповіді в електронному варіанті з метою своєчасного випуску матеріалів конференції.

Детальніше…

Опубліковано у Архів конференцій | Залишіть коментар